Byd smerten indenfor

Mindfulness er i dag en anerkendt metode til at behandle mennesker med kroniske smerter. Metoden kan ikke fjerne smerterne, men den kan hjælpe dig til at håndtere de kraftige følelser og reaktioner, som ofte følger i kølvandet på smerter.

Hver femte voksne dansker lever med længerevarende smerter. Det er den barske baggrund for, at mindfulness nu også har gjort sit indtog inden for smertebehandling i Danmark. Men hvordan kan man behandle et fysisk symptom som smerter med et  psykologisk virkemiddel?

– Smerter er jo aldrig enten-eller, for der er altid en psykologisk komponent i smerten. Med mindfulness kan du lære at få et mere imødekommende forhold til dine smerter i stedet for at lukke dem ude.

Det siger Diana June Pedersen, som er psykolog i Gigtforeningens rådgivning. Hun er dagligt i kontakt med mennesker, som har brug for hjælp til at håndtere de mange smerter, som en gigtsygdom medfører, og her er mindfulness et enestående redskab.

– Målet er ikke at fjerne smerterne, men at genkende og acceptere de tanker og følelser, vi har omkring dem.

Det kræver meget mental energi at kæmpe mod smerter. Mindfulness giver os en mulighed for at fokusere på og være med vores eget følelses- og tankeliv uden at blive revet med, fortæller Diana June Pedersen.

Et modtræk til at handle

Idéen om mindfulness blev udviklet af den amerikanske læge Jon Kabat-Zinn for lidt over 30 år siden, fordi der var store grupper af mennesker, som der ganske enkelt ikke var nogen behandlingstilbud til. I dag bliver metoden brugt i mange lande og sammenhænge, og forskning har vist, at daglig mindfulness meditation kan reducere fysiske og psykiske symptomer og øge livskvaliteten. En bærende tanke er, at mennesker med kroniske smerter skal forholde sig til, hvordan de har det og ikke hvordan, de ville ønske, de havde det.

– Mindfulness giver patienterne et modtræk til, at de altid skal handle sig ud af deres situation, for med smerter er der sommetider bare ikke nogen behandling, der virker. Med mindfulness handler det om at være i stedet for at gøre, påpeger Diana June  Pedersen.

Gigtforeningen har af flere omgange afholdt kurser i mindfulness, og det har været et stort tilløbsstykke. Derfor har foreningen nu udgivet en cd, hvor Diana guider lytteren igennem brugen af mindfulness og træner evnen til at være mere mindful eller bevidst  nærværende, som det hedder på dansk.

– Min erfaring er, at alle kan lære at bruge mindfulness, men der er selvfølgelig stor forskel på, hvor åbne forskellige mennesker er for metoden. Undersøgelser viser, at dem, der får mest ud af øvelserne, er dem, der generelt har en åben nysgerrighed over for nye ting.

Kan bruges i mange sammenhænge

Selvom mindfulness bliver brugt til smerte- og stresspatienter, er det ikke blot en teknik eller en meditationsmåde, man kan bruge i afgrænsede rammer, men snarere en måde at være til stede i livet på. Det er vedholdende træning i opmærksomhed på dine  tankemønstre, og det kan være gavnligt i mange sammenhænge.

– Jeg kan huske en kvinde, som havde været på mit kursus og fået hjælp til at håndtere sine smerter. Hun havde også stor gavn af principperne på arbejdspladsen, for hun oplevede i visse arbejdssituationer, hvordan tanker og følelser kunne overvælde  hende.

Når hun fornemmede, at det var ved at ske, gik hun i enrum og lavede et par minutters åndedrætsøvelse. Bagefter kunne hun vende tilbage til arbejdet forankret i situationen med mere fleksible handlemuligheder, fordi følelserne og tankerne ikke længere  førte hende væk, beretter Diana June Pedersen.

Info: Øvelser

 • Skærp din opmærksomhed og dit bevidste nærvær ved en række mindfulness-hverdagsøvelser:
 • Iagttag dine tanker i ugens løb, og noter hver gang, du multi-tasker i stedet for at mono-taske.
 • Observer dine tanker i ugens løb og noter, når dine tanker er andre steder end der, hvor du er.
 • Registrer din indre båndoptager og bliv mere bevidst om, hvor meget du evaluerer, forklarer og forholder dig til i stedet for blot at være.
 • Vælg en dagligdagsaktivitet og giv den din fulde opmærksomhed i en uge – f.eks. tandbørstningen eller dit bad.
 • Noter behagelige hændelser i en uge. Registrer dem, når de sker, så du kan huske dem.

Info: De syv grundsten i mindfulness

 • Ikke-dømmende
 • Tålmodighed
 • En begynders sind
 • Tillid
 • Nysgerrighed
 • Accept
 • At give slip

Mere om mindfulness

Læs mere om smertehåndtering med mindfulness og find cd med øvelser på www.gigtforeningen.dk/mindfulness